Компютърни услуги, копиране, черно-бяло и цветно принтиране
  • Печат и предпечатна обработка на документи
  • Набор на текст
  • Подаване на декларации към НАП и НОИ