Парични преводи
Фирмата работи като подагент на Western Union за получаване и изпращане на парични преводи в страната и чужбина.